Foretak som Folkeinvest AS plikter å forebygge mot muligheten for å hvitvaske penger gjennom bruk av våre tjenester.

Folkeinvest AS har derfor programmert inn tiltak som sjekker brukere av tjenesten iht hvitvaskingsloven.

Dersom enkelte forhold inntreffer kan du som bruker bli kontaktet for en nærmere kontroll.

Dersom Folkeinvest AS av en eller annen årsak etter nærmere undersøkelser finner forhold som gir grunnlag for mistanke om hvitvasking vil opplysningene oversendes Økokrim iht §26 i hvitvaskingsloven.

Kapitalsøkende selskap som ut fra lovverket er å regne som utsatt gruppe, krever ekstra kontrolltiltak. For Folkeinvest AS betyr dette dessverre at du kan avvises som kunde dersom det kreves manuelle og tidkrevende undersøkelser.

Fant du svaret?