Unoterte aksjer er på langt nær like enkelt å selge som aksjer på børsen. Det kan ta flere år før en får solgt en aksje i et ungt selskap.

Ta kontakt med selskapet og hør hvordan de regulerer kjøp og salg. Erfaringsvis er det ofte ordnet slik at en aksjonær kan selge fritt, dersom en selv finner en kjøper. Spesielt pleier det å være godt tilrettelagt for kjøp og salg mellom de eksisterende aksjonærene i selskapet.

Still spørsmål om dette på diskusjonsforumet til selskapet dersom det ikke er beskrevet i investorinformasjonen. 

Fant du svaret?