Verdipapirsenstralen (VPS) tilbyr registrering av alle de viktigste typene finansielle instrumenter som omsettes i Norge, herunder aksjer. 

Ved å registrere finansielle instrumenter i VPS får en utsteder levert noen tjenester automatisk som forenkler praktiske gjøremål i forbindelse med blant annet skatterapportering, generalforsamling, utbytte og kommunikasjon med investorene.

Et VPS-registrert selskap krever at investorene har en VPS-konto for å være aksjonær i selskapet.

Fant du svaret?