Folkefinansiering, eller "crowdfunding", er et begrep som brukes i utstrakt form for å beskrive tilfeller hvor en større del av befolkningen inviteres inn for å bidra til en organisasjon eller selskap sin økonomi. Det er inndelt i fire kategorier: 

Aksjer

Aksjebasert folkefinansiering er ordinært salg av aksjer til mange investorer der små beløp er tilstrekkelig for å investere. På den måten nyttes forsikringsprinsippet der risikoen spres over mange, samtidig som nødvendig risikokapital tilføres den som utsteder aksjer. Dette har eksistert i mange år, men det digitale skiftet muliggjør bruk av teknologi for å forenkle administrasjonen rundt det å kommunisere med mange.

Folkeinvest AS er et verdipapirforetak som har utviklet en digital møteplass der selskap som søker kapital kan tilby folket å kjøpe nye aksjer i selskapet. Ved hjelp av den digitale møteplassen kan utsteder velge strategien å henvende seg til nettopp mange, og derigjennom gjennomføre en aksjebasert folkefinansiering.

Oppsiden for den som kjøper aksjer er avkastning gjennom at selskapets verdi stiger, mens nedsiden er at selskapets verdi kan synke eller i verste fall gå tapt.

Lån

Lånebasert folkefinansiering er et system der mange gir små lånebeløp til en aktør som trenger kapital. Således tar utlåner risiko gjennom utlån av små beløp mot en rente, som gir månedlig avkastning. Aktøren som låner pengene betaler en rente, for å låne pengene.

Oppsiden for långiver er avkastningen som kommer i form av renter på utlånt beløp, mens nedsiden er tap av utlånt kapital.

Belønning (produkt/tjeneste)

Belønningsbasert folkefinansiering er kjent som et konsept der mange kan kjøpe et produkt før produktet er ferdig og på den måten finansiere at produktet blir ferdigstilt.
Det skiller seg fra normal netthandel i at det er en usikkerhet i om man klarer å levere produktet. Oppsiden for kjøperen er avgrenset til leveranse av produktet, og nedsiden er begrenset til tap av kjøpesummen dersom produktet ikke blir levert. 

Donasjon

Denne formen for folkefinansiering er kjent for mange, og handler om at privatpersoner donerer penger til et formål, en organisasjon eller tilsvarende. Det kan for eksempel være Røde Kors som har en donasjonskampanje på Facebook. I dag finnes det også en rekke nettsted dedikert for donasjonsbasert folkefinansiering.

Fant du svaret?