Det er alltid tilknyttet risiko ved å investere i selskap som utsteder emisjoner på folkeinvest.no.

Folkeinvest AS tilfører gjennom det digitale verktøyet kontrolltiltak som sikrer den potensielle investoren den informasjonen han/hun trenger for å foreta en investeringsbeslutning. Når det er sagt er det viktig å understreke at det kapitalsøkende selskapet selv står ansvarlig for informasjonen de legger ut, noe som i teorien kan føre til at noen selskap legger ut feilaktig informasjon med og uten egen vilje.

Bruk av det åpne diskusjonsforumet gir mulighet for å stille spørsmål til kapitalsøkende selskap eller andre brukere, rundt det du har spørsmål til.
På denne måten tilfører diskusjonsforumet sikkerhet gjennom åpen dialog og derigjennom tilførsel av kollektiv kunnskap fra alle investorene. 

Selve gjennomføringen av tegning og deretter ervervelse av aksjene utføres med sikkerhetstiltak likt normal bankoverføring, noe som regnes som veldig sikker.

Fant du svaret?