Folkeinvest.no er utviklet for å prosessere emisjoner som kapitalsøkende selskap gjennomfører med Folkeinvest AS som tilrettelegger.
Etter endt emisjon, vil all dialog foregå mellom aksjonærene og selskapet direkte på den metoden dere selv velger. 

Med andre ord må du etterspørre informasjon fra det aktuelle selskapet om deres utvikling.

Statistisk sett kan det ta lang tid før et ungt selskap gir avkastning på investeringen. En bør påregne at kapitalen er bundet opp i minimum 4-6 år.

Fant du svaret?