Kapitalsøkende selskap forbereder informasjonen som ligger ute. Når denne er ferdig forberedt sendes den til godkjenning av Folkeinvest AS. Folkeinvest ser over at tallene er forståelige og henger sammen med selskapet forøvrig.
Dersom verdien ikke er innenfor det en kan anta er korrekt prising, krever Folkeinvest en gjennomgang for å forstå bakgrunnen for verdivurderingen.

Dersom kapitalsøkende selskap mener de har en verdi som er over 50MNOK krever Folkeinvest en ekstern verdivurdering, som skal lastes opp på den digitale møteplassen folkeinvest.no.

Alt dette medfører at det er selskapet som selv setter prisen på aksjene, men at Folkeinvest går igjennom tallene for å sikre at de er innenfor en ramme for usikkerhet.

Har du spørmål til verdisettingen anbefales du å stille dine spørsmål på diskusjonsforumet, og følger du at du ikke får tilstrekkelig gode svar, eller vedvarende syns prisen er feil satt, fraråder vi deg å kjøpe aksjer i selskapet du har interesse for.

Fant du svaret?