Det er to forklaringer på dette spørsmålet. 

  1. Et selskap som gjennomfører en emisjon har full rett til å stryke tegninger dersom de ikke ønsker personen/selskapet som har tegnet seg som aksjonær. Om dette skjer, foreligger det ingen krav om en begrunnelse fra selskapets side.
  2. Dersom du har tegnet deg i en emisjon som ikke når minstebeløpet, vil din og andre tegninger strykes og emisjonen kanselleres.  
Fant du svaret?