Nei.
Det oppfordres til å sette seg godt inn i risikoen det medfører å investere i unoterte aksjer og i oppstartsbedrifter. Det er viktig at du aldri investerer penger du ikke kan tape. 

Fant du svaret?