Et selskap kan registrere seg i Verdipapirsentralen (VPS). Ved å gjøre det overlater selskapet oppgaven med papirarbeidet rundt aksjonærene til VPS. Kostnaden for dette er relativt høy, og kanskje spesielt godt tilrettelagt for selskap av en viss størrelse. Ofte er selskap registrert på børs også VPS registrert. På en VPS-konto oppbevares dine verdipapirer på en trygg og sikker måte.

Fant du svaret?