Ja, Folkinvest AS er et verdipapirforetak med konsesjon til å plassere emisjoner uten fulltegningsgaranti. Dette betyr at vi har tildelt konsesjon fra Finanstilsynet for å drive den virksomheten vi driver.

Finanstilsynet stiller krav til både kompetanse, erfaring og kvalitet på hvordan arbeidet utføres.

Fant du svaret?