Det er totalt opp til utsteder å vurdere hvor lang tid de ønsker å bruke på gjennomføring av en emisjonskampanje. Tallene under er basert på statistikk:

  • Planlegging: 4 - 6 uker, forberedelse av prosessen, utarbeide investeringstilbudet
  • Publisering: 1 - 2 uker, investeringstilbudet deles for gjennomlesning
  • Tegningsvindu: 2 - 6 uker, åpent for tegning i emisjonen
  • Innbetaling: 1 - 3 uker, innbetaling av tegnede beløp
  • Papirarbeid: 5 - 10 dager, sluttføring av emisjonen

Folkeinvest AS har satt en grense for varighet av en kundeavtale til 6 måneder da vi ser at samtlige kunder bruker kortere tid dersom de har til hensikt å innhente kapital gjennom en emisjon som er vedtatt gjennomført.

Fant du svaret?