Dersom dere ikke klarer å nå minstebeløpet for emisjonen, blir ikke emisjonen gjennomført på folkeinvest.no. Det betyr at ingen av tegnerne får tilsendt betalingsinformasjon. Kampanje-eier vil i slike tilfeller ikke faktureres noe tilleggsavgift. 

Folkeinvest AS har satt en grense på 6 måneder mellom to kampanjer, som betyr at dere må vente minst 6 måneder før en ny kampanje kan holdes ved bruk av plattformen.

Fant du svaret?