Dersom du deler ditt investeringstilbud bredt, kan det medføre at du gjennom emisjonen får mange aksjonærer i ditt selskap. Hvor mange aksjonærer en kampanje medfører avhenger av hvilket beløp dere setter som minimum for en investering. Lavt beløp for minste investering gir normalt flere tegnere enn høyt beløp.

Praktiske hensyn

  • Sørg for å avklare relevante forhold i ulike dokumenter. Eksempelvis kan en aksjonæravtale være nyttig, bruk av ulike aksjeklasser er mulig og det er lurt å se på medsalgsrett og -plikt. 
  • Planlegg for kommunikasjon og samhandling med mange. Underveis i emisjonen bør det vurderes å kommunisere godt med både tegnere og potensielle investorer. I tiden rett etter emisjonen er det viktig å ha en plan for hvordan dere ønsker involvering fra og kommunikasjon med aksjonærene. 
  • Noen oppretter en egen gruppe for dette på en sosial plattform.
  • Noen oppretter en egen FAQ-side for sine investorer på sine nettsider.
  • Månedlige eller kvartalsvise nyhetsbrev er vanlig å benytte, og mange formidler et ønske til sine investorer om hvordan de ønsker å bli kontaktet med spørsmål, innspill, ideer og lignende. 
  • Papirarbeidet etter lukket tegningsvindu blir noe mer omfattende ved mange tegnere, og det kan være lurt å vurdere å benytte en leverandør for bistand. Slik bistand koster normalt ca 1.500 NOK.

Mange positive effekter

Tidligere kunder som har fått med mange nye aksjonærer, har for det meste gode erfaringer å vise til. Her er noen gjengangere: 

  • Aksjonærer er også ambassadører! Flere kunder har opplevd at deres nye aksjonærer er engasjerte i at selskapet lykkes og aktivt bidrar til å øke både synligheten til bedriften, sette fart på salget og tilføre nyttig nettverk. 
  • Neste emisjon kan gå lettere. Tidligere kunder rapporterer om at den store gruppen aksjonærer de fikk med i emisjonen gjennomført med verktøyet, bidrar til at deres neste runde med kapitalforhøyelse går lettere. Aksjonærene tegner seg ofte igjen i neste runde, og bidrar også til å trekke inn nye investorer til selskapet. 
Fant du svaret?