Tradisjonelt sett kan det være hensiktsmessig å spre risiko ved å kjøpe aksjer i flere selskap.  Det viktigste er at du ikke bruker penger du ikke har råd til å tape. 

Du vil kunne lese mer under “Tips og råd” etterhvert. Se for eksempel Shifter sin artikkel enn så lenge. 

Fant du svaret?