Alle utstedere legger ut en informasjonspakke.
Informasjonspakken inneholder en prognose for selskapets økonomi.
Prognosen bør opplyse om når selskapet forventer inntjening og selskapets videre planer. Gjør en grundig vurdering før du tegner deg, slik at du ikke investerer i et tilbud du ikke er fornøyd med.
Vær klar over at investering i oppstartselskaper medfører høy risiko. Det er ofte svært vanskelig å forutse hvor fort selskapet klarer å oppnå de resultatene de søker.
Dårlige resultater kan være til at pengene går tapt, og at selskapet går konkurs uten utdeling av utbytte eller uten å bli solgt.

I de fleste tilfeller tar det 4-6 år fra oppstart til selskapene får svar på om de får inntjening nok til utbytter, dersom de unngår konkurs. Unge selskaper vil normalt prioritere at overskudd benyttes til å videreutvikle virksomheten fremfor utbytter. Du kan også få avkastning på aksjene dersom selskapet blir kjøpt opp eller solgt, som kalles en exit

Det ble også åpnet en ny markedsplass for kjøp og salg av aksjer i oppstartsselskaper i slutten av 2018 på Oslo Børs som heter family and friends. Salg av aksjene dine her forutsetter at selskapet velger å registrere seg på denne listen. Du kan lese mer på Oslo Børs sine sider

Ett av kriteriene for Kapitalfunn er at utbytte ikke gis på 3 år. Dette medfører da følgelig også at de færreste selskap gir utbytte de først 3 årene.

Fant du svaret?