For å kunne publisere en emisjonskampanje må informasjonen gjennom flere kontroller hos Folkeinvest AS. Sjekken har til hensikt å avdekke feil eller mangler med investeringstilbudet.

Selskapet som gjennomfører emisjonskampanje signerer en fullstendighetserklæring som sikrer at den personen som er juridisk ansvarlig i selsakpet må gå over og signere på at all informasjon som er oppgitt er korrekt.

Samtidig er det opp til de som vurderer å investere, å ta stilling til om de synes det er en god investering, da dette er et anliggende for hver enkelt investor. 

Det vil si at du selv må vurdere selskapet og informasjonen, samt ettergå og etterspørre den informasjonen du selv ønsker. 

Du kan lese mer i våre "Vilkår og rettigheter".

Fant du svaret?