Du kan finne dine aksjekjøp på din konto under "Mine aksjekjøp". Der ser du også om din innbetaling er registrert av selskapene du har investert i, men merk at det kan ta litt tid før dette skjer alt etter hvor lang tid det tar å få alle investorer til å betale inn sitt innskudd. 

Dersom det har gått mer enn én uke siden betalingsfristen gikk ut og din innbetaling fortsatt ikke er registrert av kapitalsøkende selskap bør du ta kontakt med selskapet du har tegnet aksjer i direkte.

Dersom selskapet har registrert din betaling vil du kunne klikke “se kvittering” og laste ned dokumentasjon på din investering som pdf-fil.

Fant du svaret?