Før tegningsvinduet stenger

Når du har tegnet deg avhenger det videre forløp av om det er andre investorer som også tegner seg. Prosessen med tegning pågår frem til tegningsvinduet stenger.
Du kan trekke din tegning inntil 24 timer før tegningvinduets utløp.
Kapitalsøkende selskap kan forlenge tegningsvinduet. Dersom tegningsvinduet forlenges vil ny frist for å trekke tegningen være 24 timer før nytt tidspunkt for stenging av tegningsvinduet. For å trekke en tegning, gå til "Min konto" og se "Mine aksjekjøp". 

Oppnådd minstebeløp

Dersom emisjonen oppnår minimumsbeløpet vil de tegnere som blir godkjent av selskapet som gjennomfører emisjonen bli tilsendt innbetalingsinformasjon. Når du har betalt inn beløpet til angitt konto, vil selskapet registrere dette i verktøyet.
Under "Mine aksjekjøp" på din konto vil du til enhver tid finne dine aksjekjøp og betalingsstatus på disse.

Dersom selskapet ikke godkjenner din investering, vil du få beskjed om dette per e-post og tegningen slettes fra listen “mine aksjekjøp”. Dette har selskapet full rett til å gjøre, og du har ikke krav på begrunnelse. 

Ikke oppnådd minstebeløp

Dersom en emisjon ikke har oppnådd minimumsbeløpet ved tegningsvinduets stenging, gjennomføres ikke emisjonen. Det betyr at eventuelle tegninger slettes, og skal ikke innbetales. Om du har tegnet deg i en slik emisjon vil tegningen fjernes fra listen “Mine aksjekjøp” på din profil. 


Se oversikt over dine tegninger og aksjekjøp på din konto.

Fant du svaret?