Dersom du har tegnet deg for aksjer i en emisjon som ikke når minstebeløpet, skal du ikke betale. Emisjonen kanselleres, fjernes fra "Mine aksjekjøp" på din konto og du vil ikke motta noen forespørsel om innbetaling. 

Dersom de kontakter deg i etterkant for å gjennomføre en emisjon utenfor den digitale plattformen står du fritt til å svare på dette som du måtte ønske.

Merk: du er ikke forpliktet til å investere dersom du har tegnet deg i en emisjon som ikke oppnår minimumsbeløpet. Det kan være gode grunner til at en emisjon ikke oppnår tilstrekkelig interesse, så vurder nøye før du eventuelt investerer i et selskap som ikke har nådd minimumsbeløpet.

Fant du svaret?