Skal du tegne aksjer på folkeinvest.no må du ha norsk bankID. Både privatpersoner og selskap med norsk bankID kan tegne aksjer gjennom verktøyet. 

For å tegne aksjer på vegne av et selskap må du først legge til selskapet på din konto, under "mine selskaper". 

Dersom du ikke har norsk bankID, men ønsker å tegne aksjer, må du ta kontakt direkte med selskapet du ønsker å investere i. Kapitalsøkende selskap velger selv om de ønsker å ta den ekstra administrasjonen det medfører å organisere tegninger utenom verktøyet. Erfaringsvis har kapitalsøkende selskap i noen tilfeller tegnet aksjer på vegne av eksempelvis utenlandske tegnere og gitt beskjed om dette i diskusjonsforumet til info for andre interesserte. 

For å komme i gang kan du opprette en bruker.

Fant du svaret?