1. juli 2017 innførte myndighetene et skatteinsentiv gjennom ordningen Kapitalfunn

Ordningen gir en mulighet for et skattefradrag på 22% (2019) av investert beløp. Dette avhenger av noen faktorer: 

  1. Selskapet du har tegnet aksjer i må oppfylle kriteriene for Kapitalfunn. Dersom du er usikker på om de gjør dette kan du spørre de direkte i diskusjonsforumet eller ta kontakt med de. Selskapet skal også ha opplyst om dette under “Emisjon” og “Egenmelding” på sin kampanjeside. 
  2. Selskapet har en begrensning på 1,5 millioner kroner for Kapitalfunn per 12 måneder. Du bør derfor uansett forhøre deg om gjenstående beløp direkte med det aktuelle selskapet.
  3. Du må minimum investere 30 000 NOK i et selskap for å ha rett til fradrag. Det er også flere begrensninger, for eksempel har du ikke rett til fradrag om du er eller har vært aksjonær eller ansatt i selskapet eller i et annet selskap i samme konsern i forkant av emisjonen. 
  4. For å benytte deg av Kapitalfunnordningen ved en gitt investering, kan du ikke motta utbytte fra det aktuelle selskapet de første tre årene etter investeringen. 

Les mer om Kapitalfunn under skatteloven §6-53.

Du må også oppgi aksjekjøpet i skattemeldingen. Foreløpig er det post 3.3.7 “Andre fradrag” som dekker dette best, les mer på Skatteetatens side.
Denne infosiden hos Skatteetaten er også nyttig.

Har du tapt penger på aksjer du har kjøpt? 

Dersom du taper penger på din investering i aksjer har du krav på skattefradrag etter skatteloven § 10-31. Dette gjelder både ved salg av aksjene, avvikling eller konkurs i selskapet du har investert i. Fyll ut punkt 3.3.10 i skattemeldingen hvis dette inntreffer. 

Fant du svaret?