Folkeinvest.no er en digital møteplass hvor folket kan engasjere seg og kjøpe aksjer i oppstarts- og vekstbedrifter. Plattformen er utviklet av Folkeinvest AS, et digitalt verdipapirforetak med tillatelse til å bistå selskap med sin emisjon. 

For selskaper som ønsker å hente kapital har plattformen et spesialutviklet verktøy for å utforme investeringstilbudet. Med et eget dashboard ledes du trinnvis gjennom prosessen, og finner hjelpetekster underveis som støtte. Verktøyet lar deg sette rammene for din emisjon, og hvordan denne skal presenteres for hvem. 

For investorer og nysgjerrige gir plattformen en fin oversikt over selskaper som aktivt inviterer til investering. På den enkelte kampanje finnes flere faner som gjør det mulig å enkelt navigere mellom ulik informasjon knyttet til investeringsmuligheten, samt et eget diskusjonsforum for å dele kunnskap og spørsmål for økt forståelse av selskapet og emisjonen.  

Plattformen er levert av Folkeinvest AS, et digitalt verdipapirforetak med konsesjon fra Norske myndigheter. Investeringstilbudene som legges ut er gjennomgått av selskapet, men det kan ikke leses som en investeringsanbefaling at tilbudet er tilgjengeliggjort. Investorer må selv vurdere hva de ønsker å investere i. 

Fant du svaret?